Szolgáltatások

 

A könyvtár feladata az intézményben folyó oktató-nevelõ  és tanulmányi munka segítése, a tanulók olvasásra, könyv és könyvtárhasználatra nevelése.

Kölcsönzés:  
  -  A dokumentumok - a tartós használatra kiadott tankönyvek kivételével - 3 hétig kölcsönözhetõk.
  -  Egyszerre 3 könyv kölcsönözhetõ.
  -  A kölcsönzési idõ lejárta után lehetõség van 2 hét hosszabbításra.
  -  Az elektronikus hang- illetve video-dokumentumok csak tanórai használatra, a kézikönyvek maximum 1 napra kölcsönözhetõk.
  -  Az iskola pedagógusai és dolgozói korlátlan számban kölcsönözhetnek.
   
   
Helyben használat  
  -  A kézikönyvek, folyóiratok, szótárak, lexikonok, enciklopédiák csak helyben használhatók. Ezt egy piros csík jelzi a könyveken.
  -  Egyéni helyben használatra nyitva tartási idõben, csoportos használatra elõre egyeztetett idõpontban van lehetõség.
  -  Segítségnyújtás a felhasználók számára iskolai munkájukhoz kapcsolódva, irodalom és információ kutatásban.
   
   
Elõjegyzés:  
  -  Ha olyan könyvre van szükséged, amely a könyvtár állományában megtalálható, de valaki éppen kikölcsönözte, kérheted, hogy visszahozatalkor félretegyék számodra.