Tájékoztató


 

Iskolánk könyvtárában közel 28.000 db dokumentum található, melybe beletartoznak a könyvek, tankönyvek, multimédiás eszközök, videokazetták.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ebbõl:  
    14.000 db könyv
    11.000 db tankönyv
    1.200 db elektronikus dokumentum
    20 db periodika féleség
 
 

Az állomány feltárása 1997 óta a Szirén integrált könyvtári rendszerrel történik, s a szabadpolcos részének feldolgozása teljes körben megtörtént és folyamatos. 2000-ben cédula-katalógusunkat lezártuk.

Könyvtárunk a háromszintes épület legforgalmasabb, mindenki számára könnyen megközelíthetõ  központjában, a földszinten található. Kiváló adottságai miatt kedvelt színtere a szabadidõs tevékenységeknek, értekezleteknek, megbeszéléseknek is. Alapterülete 1200 m2,  raktára 23 m2.
A könyvtárban négy számítógép található, mindegyik internetes elérhetõséggel. Ebbõl kettõt az olvasók is használhatnak.

 

 
  NAVA - PONT LETTÜNK!
 

 

Könyvtárhasználati szabályzat
   
 
 • Az iskola könyvtárából az iskola minden tanulója és dolgozója (nevelők, technikai dolgozók) kölcsönözhet.
 
 • Az iskolába való beiratkozással a tanuló illetve a dolgozói jogviszony létesítésével minden tanuló és dolgozó automatikusan a könyvtár tagjává válik, egyidejűleg kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására.
 
 • A könyvtárban a tanuló kizárólag könyvtáros jelenlétében vagy nevelői felügyelettel tartózkodhat.
 
 • A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
 
 • Az elveszített vagy megrongált dokumentum pótlása az olvasót terheli. Ez esetben az olvasó köteles ugyanannak a dokumentumnak egy másik, kifogástalan példányát a könyvtár számára beszerezni. Ha ez nem lehetséges, akkor az olvasó köteles  a dokumentum beszerzésének illetve pótlásának mindenkori költségeit megtéríteni.
 
 • A kölcsönzött könyveket a tanulóknak az év zárásakor vissza kell hozni, nyáron a könyvtár zárva van.
 
 • A könyvtárhasználók kabátjukat és táskájukat a könyvtárba nem hozhatják be! Azokat a könyvtár előtti tárlókon tudják elhelyezni.
 
 • A könyvtárba élelmet behozni, szemetelni, bútorzatot rongálni nem szabad!
 
 • A szolgáltatások a nyitvatartási időben vehetők igénybe.
 
 • Az olvasó az iskolával fennálló tanulói jogviszony megszűnése előtt könyvtári tartozását rendezni köteles!
 
 • A tanév végén a tagoknak minden dokumentumot vissza kell szolgáltatniuk!