Tisztelt Szülők!Több mint egy hónap telt el a digitális távoktatás kezdete óta. Mindenkinek (szülőnek, diáknak, pedagógusnak) nehéz volt átállni erre az új oktatási formára és megfelelni az ezzel együtt járó kihívásoknak. Önöknek meg kellett szervezniük gyermekük(eik) felügyeletét, segíteni nekik a digitális tanulásban és ellátni egyéb feladataikat (gondoskodni családjukról, vigyázni az idősebb családtagokra, munkát végezni stb.).

Nem volt könnyű dolga kollégáimnak sem, hiszen egy új oktatási rendhez tartozó módszertant kellett nagyon gyorsan kialakítaniuk. Az elmúlt hetek tapasztalati alapján úgy vélem, hogy sikerült egy olyan rendszert létrehoznunk, ami hatékonyan működik.

Köszönöm az ehhez nyújtott támogatásukat, türelmüket és nem utolsósorban ötleteiket, amelyekkel hozzájárultak a megvalósuláshoz.

Természetesen tudom, hogy nem hiba nélküli, amit csinálunk, hiszen a nevelő-oktató munkát nem tudjuk tökéletesen helyettesíteni online módon és idő sem állt rendelkezésünkre, hogy kipróbáljuk. Ezért kérem, hogy – ahogy eddig is – osztályfőnökök felé vagy közvetlenül irányomba jelezzék, ha kérésük vagy észrevételük lenne ezzel kapcsolatban.

Néhány gondolatot szeretnék megosztani Önökkel az eltelt és az előttünk álló időszakkal kapcsolatban (így részben felmerült kérdésekre is válaszolok).

A távoktatás bevezetése óta 15 db táblagépet juttattunk el az igénylőkhöz. Még további gépek kiosztása is módunkban áll, ha szükséges. (az iskola email címén kell igényelni és a portán átvehető az eszköz).

Gyermekfelügyeletet eddig nem igényelt senki sem. Amennyiben felmerül az igény erre, akkor a Veszprémi Tankerületi Központ honlapján található nyilatkozat kitöltésével kell jelezni a szándékot az iskolában.

A tanév végi értékeléssel kapcsolatban a hivatalos álláspont nem változott, vagyis a gyerekek értékelésére sor kerül. Ezért is fontos, hogy a gyerekek részt vegyenek az órákon és elkészítsék a feladatokat, mert ezek lesznek az értékelés alapjai. Az eddigi tapasztalatok alapján megállapíthatom, hogy a gyerekek döntő része lelkiismeretesen tanul és készíti el feladatait. Természetesen az értékelés is kollégáim által a körülmények figyelembe vételével történik meg.

Vannak tantárgyak, amelyeknél ez a gyakorlatban nehezen megvalósítható (testnevelés). Ezek esetében, amint megszületnek az egyedi szabályok, tájékoztatjuk arról Önöket.

A tanév befejezésével kapcsolatban konkrét információ még nem áll rendelkezésemre. Amennyiben a tanévet a jelenlegi körülmények között fejezzük be, akkor a tanévzáró ünnepély hagyományos formája természetesen elmarad (tervezett időpontja 2020. június 22. volt).

A ballagás sem kerül megtartásra 2020. június 13-án, de végzőseinktől szeretnénk ünnepélyesen elköszönni. Ezért az augusztus végi ünnepély lehetősége is szerepel terveink között, amely méltó befejezése lehet az általános iskolai időszaknak.

A nyári táborokra – a városi napközis táborra is – vonatkozik a tilalom, tehát a jelenlegi rendelkezések szerint, ezek a táborok nem kerülnek megtartásra. Természetesen ez még módosulhat a következő időszakban (a különböző egyesületek, szervezetek az általuk szervezett táborokat augusztus hónapban tervezik megvalósítani, amennyiben erre a feltételek rendelkezésre állnak).

Remélem, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk. Bízom abban, hogy jó egészségben tovább folytatódhat az ”igazi tanítás és tanulás” az iskola falai között.

Kérem addig is, vigyázzanak magukra és családjukra!


Tisztelettel:

Horváth Szilárd
intézményvezető