Tisztelt Szülők!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent az emberi erőforrások miniszterének 19/2021.(III.10.) EMMI határozata az általános iskolai beiratkozások szabályairól.Ennek értelmében a szülőnek/gondviselőnek nem szükséges személyesen megjelennie az intézményekben, hanem elektronikus úton is eljárhat.Személyes eljárás esetén az iskola - a járványügyi  szempontok figyelembevételével - beosztást készít a beiratkozás időpontjára vonatkozóan.

Mellékelten kérem tekintsék meg a Veszprémi Tankerületi Központ Hirdetményét és az elektronikus beiratkozással kapcsolatos tájékoztatót.(Kérem, ha ezzel kapcsolatban kérdésük, kérésük lenne Eráth Éva kolléganőt keressék a 88/560-685-ös telefonszámon.)


Üdvözlettel:
Horváth Szilárd
intézményvezető


Hirdetmény

Tájékoztató első osztályos beíratáshoz

NYILATKOZAT életvitelszerű ott lakásról

NYILATKOZAT A gyermek törvényes képviseletéről

Nyilatkozat - Hit és erkölcstan