Tisztelt Szülők!


Május 10-én újra teljes létszámban folytatódik a tanítás-tanulás a Deák iskolában is. Az elmúlt három hétben az alsó tagozatos gyerekek és tanítóik már jelenléti oktatásban végezték a munkájukat és probléma, gond nélkül telt el ez az időszak. Köszönöm a pedagógusok munkáját, a gyerekek hozzáállását és az Önök kitartását és támogatását.

Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a tantermen kívüli digitális távoktatás egy kényszer szülte megoldás, aminek bevezetése szükséges volt, de nem tudja helyettesíteni a jelenléti oktatást.

A több mint egy esztendeje kialakult helyzet mindenkinek – szülőnek, gyereknek, pedagógusnak – nagy terhet jelentett és jelent. Szeretnénk, ha ez az időszak már véget érne és visszakapnánk a régi életünket. Biztos vagyok benne, hogy ez is eljön, de egyelőre még szükséges, hogy összefogjunk és a jelen körülményekből is a lehető legjobbat hozzuk ki a gyerekek érdekében.

A következő időszakban öt hét, 26 munkanap a rendelkezésünkre álló idő, hogy megfelelő módon tudjuk a tananyagot befejezni, a diákokat értékelni, tehát a tanévet lezárni.

Ezért kérem, Önöket, hogy a tanév végéig előttünk álló időszakban folyamatos figyelemmel kísérjék a gyermekeik iskolai haladását, segítsék őket és a pedagógusokat az eredményes munkában.

Ennek érdekében néhány pontban összefoglaltam a folytatással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és köztük több, hozzám eljuttatott szülői kérdésre is választ adok.

1. A visszatérést követően az iskola működését újra az Intézkedési tervben foglaltak határozzák meg. A belépés rendjét, az iskolai élet szabályait (lázmérés, maszk használata, távolságtartás, szünetek rendje), a szülőkre vonatkozó rendelkezéseket is tartalmazó dokumentum megtalálható honlapunk címoldalán (Intézkedési terv). A tanulói belépés tekintetében is visszatérünk a távoktatás előtti időszakhoz. Ez csak az 1-8. számú tanterem tanulói esetében jelent a jelenlegihez képest változást, ők újra az osztálytermeken keresztül léphetnek be az iskolába reggelente.

2. A tanítás, a II. félévben érvényes órarendnek megfelelően folytatódik május 10-től a felső tagozat esetében is.

3. A távolmaradásra vonatkozóan - a vészhelyzetre tekintettel - a szülők továbbra is kérhetik gyermekük távolmaradását a korábban megismert feltételek mellett. Honlapunkon az Intézkedési terv c. írásra kattintva tölthető le az erre vonatkozó Kérvény, amit igény esetén az iskola portájára vagy email formátumban kérjük, juttassanak el az iskolába.

4. Fertőzésveszély esetén kérem, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően járjunk el a jövőben is. Azok a gyerekek, akiknél a velük egy háztartásban élőket vagy magukat a gyerekeket - fertőzés gyanúja miatt tesztelik – a teszt eredményének megismeréséig, ne jöjjenek iskolába. Ennek az elvnek a betartásával sikerült eddig - méretünk ellenére is - féken tartani a vírus iskolai hatásait, szeretnénk ezt a hatékonyságot megőrizni a következő hetekben is. A szülők számára továbbra is tíz nap áll rendelkezésre a hiányzások igazolására. Igazolt pozitivitás esetén a járványügyi megfigyelésre vonatkozó közegészségügyi előírások, szabályok lépnek életbe.

5. Az iskolai „nagy rendezvényekkel” kapcsolatban (ballagás, tanévzáró ünnepély) jelenleg a 2020 őszén kiadott, központi rendelkezések az irányadók. Megtartásukról az érvényes irányelveknek megfelelően, központi vagy iskolai szintű döntés születik hamarosan, hogy időben tudjuk megkezdeni az előkészületeket és tájékoztatni az érintetteket.

6. Az első osztályos gyerekek – tanév elején elmaradt – fényképezése most történik meg, míg a végzősök fényképezésére a következő időszakban kerül sor.

7. Az iskola parkolóját hétfőtől kérem, csak az használja, akinek erre behajtási engedélye van. Az elmúlt három hétben, miután csak „félházzal” működtünk nem okozott gondot, ha behajtottak reggel szülők a parkolóba, de hétfőtől teljes létszámmal térünk vissza. Az itt dolgozók zavartalan munkavégzése és az iskolába igyekvő gyerekek biztonsága érdekében kérem, ennek a szabálynak a betartását.

8. A város által szervezett nyári napközis táborral kapcsolatban nincs még információnk. Amint rendelkezünk ilyennel, megosztjuk Önökkel.

Az egyéb tematikus nyári táborok (pályázat jóvoltából vagy pedagógus által megvalósuló) szervezése, előkészítése zajlik, jelenlegi ismereteink szerint megtartásra kerülhetnek, de a végleges döntés a járványhelyzettől függ. Úszásoktatásra ebben a tanévben már nem kerül sor, a következő tanévvel kapcsolatos egyezetetések megkezdődtek (nyilván a járványhelyzet határozza majd meg elsősorban a lehetőségeket).

9. Az elmúlt hetekben kisebb felújítások zajlottak az épületben. Padok felújítása kezdődött meg az aula folyosóján, három felsős tanteremben új táblákat szereltünk fel, átadásra került a műfüves kispálya, körülötte folyamatosan rendezzük a terepet és megkezdődött a távolugró gödör és környékének felújítása is.

Az iskolát eddig és az előttünk álló hetekben is napközben folyamatosan takarítjuk és fertőtlenítjük. Az iskolai büfé hétfőtől nyitva lesz.

Ahogy eddig is, ha kérdésük merülne fel, keressenek bennünket elérhetőségeink valamelyikén. A tanév befejezéséig eredményes tanulást kívánok minden deákos diáknak, és kérem ebben az Önök támogatását, segítségét is.

A legfontosabbra, az egészségre vigyázzanak és bízzunk benne, hogy a következő tanév már hagyományos formában valósulhat meg.


Veszprém, 2021. május 07.

Üdvözlettel:
Horváth Szilárd
igazgató