„ A víz szalad, de a kő marad…” – Erdélyi körút a Deák iskola 7. évfolyamos csoportjávalElőkészítő foglalkozások:

2017. április 20.
1. Erdély természeti - és gazdaságföldrajzi értékei előadással, prezentációval megtámogatva. Erdély szépségeinek bemutatásával, motiválni kívántuk tanulóinkat a kívánt kutató munkára. A gazdasági élet múlt és jelen törekvéseit megláttatva előre vetítettük már a történelmi meghatározottságot. Bemutattuk az Európai Unió adta lehetőségeit is, mely a magyar kisebbségnek is kedvezhet.
2. Drámapedagógia eszközeivel összeraktuk a tordai országgyűlés jelenetét, mely elrendelte a szabad vallásgyakorlatot, az akkori Európában egyedülállóként.
3. Összeállítottunk egy bakonyi népdalcsokrot, melyet testvériskolánkban bemutattunk. Az erdélyi himnusszal együtt gyakoroltuk is.2017. április 28.
Mi magyarok… kiállítás megtekintése Budapesten.


2017. május 03.
Az előkészítő tanóra indításakor még egyszer megbeszéltük a kívánt magatartási mintát. Ezután került sor - igazgató úr előadásában - a történelmi eseményekre, melyek felölelték Erdély különleges helyzetét, a székelység letelepítésétől kezdve, az "arany koron" keresztül a trianoni tragédiáig. Beszéltünk a kisebbségi helyzetből adódó problémákról, az erőszakos románosításról is. Feladatunknak láttuk, hogy a gyermekek készen álljanak, az esetleges "furcsaságokra" is. A foglalkozás további részeiben csoportjaink bemutatták az előzetesen megkapott helyszínek érdekességeit, értékeit. Fontosnak tartottuk a csoportmunka módszereit gyakoroltatni és az előadás technikáit csiszoltatni a gyerekekkel.


Veszprém, előkészítő óra.


Veszprém, előkészítő óra.


KIRÁNDULÁS:
2017. május 20 – 26.

2017. május 20: Veszprém – Kolozsvár A határátlépés elhúzódása miatt nem tértünk be Nagyváradra. Az utolsó estén pótoltuk ezt a programot. Megtekintettük a Király - hágót, mint a Bihar-hegység és a Meszes-hegység közti hágónyerget. Megbeszéltük, hogy valaha itt húzódott Magyarország és Erdély határa. Csucsán megtekintettük az Ady-múzeumot és a középkori ortodox templomot. Bánffyhunyad - református templomában megtekintettük a varrottasokat, meghallgattuk Kozma Ilona ismertetőjét. (A varrottasokról és a kazettás mennyezetről készített képeket rajz-és művészettörténet órán elemezték tanulóink.) A szállás elfoglalása (Hotel Cristal) után rövid esti sétát tettünk Kolozsvár központi parkjában.


Veszprém, indulás.


Kolozsvár, Farkas utcai református templom.


Kolozsvár, Mátyás szobor.


Kolozsvár, Bolyai Egyetem.

2017. május 21: Kolozsvár – Torda – Torockó- Kolozsvár Kolozsvári kollégánk mutatta be a várost, így megismertük: Mátyás király szülőházát, megemlékeztünk Bocskai István és Bethlen Gábor tevékenységéről, a Szent Mihály –plébánia- templom építésének történetéről. A vasárnapi misén éppen első áldozás volt. A megtekintettük Mátyás király lovas- szobrát és megemlékeztünk Mátyás államszervező és honvédő munkájáról. Nemzetiszalagot helyeztünk el a talapzaton. Megtekintettük a Farkas utcai református templomot. Bemutattuk a Kolozsvári testvérek, Szt. György lovas szobrának másolatát. Házsongárdi temető: Kós Károly sírjánál nemzeti sz. szalaggal tisztelegtünk.
Megtekintettük a tordai országgyűlés színhelyét (templom emléktáblájának felolvasása a vallás- szabadságról.) Ezután tordai sóbányát látogattuk meg. A látogatóközpont egyedülálló élményt nyújtott a gyermekeknek. Egyben választ adott a középkori Erdély ásványkincseinek gazdagságára is. Rávilágított a kősó és a terület földrajzi keletkezésének összefüggéseire. Megismertük Torockó egyedi építészetének történetét, néprajzi értékeit, a Székelykőhöz kötődő mondavilágot. Az esti városnézés kapcsán eljutottunk a központi parkon át, a Bólyai Egyetem épületéhez, ahol a két Bólyai matematikusra emlékeztünk (iskolánk rendszeres rendezője és helyszíne a Bolyai - matematika versenyeknek) nemzeti színű szalaggal koszorúztunk. Az est hátra lévő részét ki-ki jegyzeteléssel, pihenéssel, csomagolással töltötte.Torda, sóbánya.


Torda, sóbánya.


Torockó, Székelykő.


2017. május 22: Kolozsvár- Marosvásárhely – Korond – Farkaslaka - Szejkefürdő –Székelyudvarhely - Gyimesbükk Megtekintettük Marosvásárhelyen a Rózsák terét és a Kultúr Palotát. A diákok - idegenvezető segítségével - megismerték a palota belső épületét. Végignézték és azonosították a balladákat feldolgozó gyönyörű ólomüvegeket. Megismerkedtek Marosvásárhely kiemelkedő politikusának, polgármesterének tevékenységével is. Belehallgathattak a méltán híres filharmóniai zenekar próbájába.
Korond fazekas művészetével ismerkedtünk. A táj néprajzi értékeit, a korondi díszítés jellegzetességeit figyelhettük meg. Találkoztunk egy korondi fazekas mesterrel, aki bemutatta a korondi kerámiák jellegzetes szín és formavilágát valamint díszítő motívumait. Apróbb emléktárgyakat vásárolhattak családjuk részére. Farkaslaka - Tamási Áron sírjánál rövid emlékezést tartottunk, nemzeti szalagot kötöttünk. Kis szabadidőt tölthettünk a kirakodó vásárban. Szejkefürdőn megtekintettük a gyönyörű székely kapukat. A kapuk előtt felelevenítettük Orbán Balázs munkásságát. A sírnál rövid megemlékezés után felkötöttük nemzetiszínű szalagunkat. Székelyudvarhelyen Gábor Áron szobránál megemlékeztünk az 1848-1849-es szabadságharcban betöltött szerepéről. Gyimesbükkre, az 1000 éves határhoz érkezve, szállást foglaltunk a Deáky panzióban. A gyermekekhez Deáky tanár úr szólt, majd a fiúk egy része átment Böjte Csaba "bentlakásába" éjszakára. A szállásért járó fizetséget az otthon téli fűtésére fordítják


Marosváráshely, Kultúrpalota.


Marosváráshely, Kultúrpalota.


Farkaslaka, Tamási Áron sírja.


Szejkefürdő, székelykapuk.


Székelyudvarhely, szoborpark.


2017. május 23: Gyimesbükk – Csíksomlyó – Csíkszereda – Szt. Anna – tó - Sepsiszentgyörgy Tanár úr vezetésével megtekintettük az 1000 éves határt, az utolsó őrháznál emlékszalagot kötöttünk. Megmásztuk a Rákóczi várromot - emlékezve a Rákóczi családra. Adományoztunk a vár rekonstrukciójához. A Kontumáci templom, valamint a mellette felállított magyar kálvária, kopjafa sort végigjártuk:"a Hit kapuja, megmaradásunk oszlopai"- olvashattuk. Megemlékeztünk a háborúk magyar hősi halottjairól. Visszafelé Böjte Csaba "bentlakásába", a gondozott gyermekek számára segítséget (élelem, játék, könyvek..) vittünk. Gondnokukkal ismét beszélgethettünk, aki elmondta, mire nevelik az itt élő gyermekeket. Felhívta figyelmünket a szülőföld megtartásának fontosságára is.
Megnéztük a Kissomlyó - hegy kápolnáit (Salvator - kápolna, Ferences templom és kolostor…). Megemlékeztünk Csíksomlyó kiemelkedő szerepéről a magyar nemzet összefogásában. Csíkszereda nevezetességeit megtekintettük. Makovecz Imre "Angyalos" templomának: Milleneumi templom megtekintésekor - emlékeztünk az organikus építészet kiváló művészére, aki nemzeti jelképeinket tovább éltette építészetében. Ebédünket - kürtös kalácsot - a Kegytemplom parkjában költöttük el. Utunkat Sepsiszentgyörgy felé folytattuk. A szép időre tekintettel kitértünk és megtekintettük az egyedülállóan szép Szt. Anna tavat. Megismertük a krátertó állatvilágának néhány képviselőjét is. A Szent Anna kápolnánál elolvastuk a kápolna történetét, ill. a tó keletkezésének egyik legendáját. Este Sepsiszentgyörgyön, testvérvárosunkban, elfoglaltuk szállásunkat (Park Hotels), vacsora és rövid séta után, felkészültünk a másnapi testvériskola tanulóival való találkozásra.


Gyimesbükk, 1000 éves határ.


Csíkszereda, Angyalos templom.


Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum.


Gyimesbükk, 30-as őrház.


Gyimesbükk, kopjasor.

2017. május 24: Sepsiszentgyörgy Idegenvezetőnkkel megismertük a város nevezetes épületeit. A Református Kollégium nevelőtestülete és tanulói szívélyes fogadtatásban részesítettek bennünket. A 10.-es tanulók bemutatták iskolájukat, majd beszélgettünk elfoglaltságaikról, kötelező tanulmányaikról. Gyermekeink meglepődtek, hogy az itteniek az anyanyelvükön kívül 3-4 nyelvet tanulnak. Csoportonként felkereshettünk 3 osztályt, ahol ismerkedhettek a gyermekek, kölcsönösen kicserélték kis ajándékaikat. Ezután mi is bemutatkoztunk a hozott előadásokkal (Veszprém és iskolánk), valamint az 1568-as tordai országgyűlésről szóló jelenettel is. Bakonyi népdalaink után közös daltanulás következett, melyet vendéglátóink vezényeltek le.
A délutánt a Székely Nemzeti Múzeum megtekintésével töltöttük, majd két csoportra bontva, egymást váltva ismerkedtünk a város helytörténeti múzeumával ("lábas ház"), a vadászati kiállítással.
A Székely Mikó Kollégium meghívott bennünket a 12. évfolyam karénekeseinek és néptáncosainak ünnepi búcsú gálájára, melynek nagy örömmel tettünk eleget. A gyönyörű és bensőséges ünnepi műsor után a "mikósok" néptáncosaival közös táncházban tanultuk a moldvai csángók jellegzetes tánclépéseit. Néptánc csoportjuk 50 éves múltra tekint vissza. Történetüket leíró könyv kiadásához mi is adományoztunk. Tanulóink szeretettel gondolnak vissza erre az estére is.
2017. május 25: Segesvár – Fehéregyháza - Nagyvárad A lezúduló eső ellenére rövid sétát tettünk a szászok építette városban, Segesváron. A séta során megfigyeltük az építészetük jellegzetességeit. Röviden felelevenítettük Segesvár múltját. Megtekintettük a "segesvári csata" emlékhelyét (Fehéregyháza), megemlékeztünk Bem József és Petőfi Sándor szabadságharcban betöltött szerepéről. A Petőfi emlékszobában részleteiben is megnéztük a csata lefolyását. A Petőfi szobornál megemlékeztünk a költőről, emlékszalagot kötöttünk.
Körösfőn megtekintettük a református templomot, összehasonlítottuk az utunk során látottakkal. Adományt hagytunk a templom "ládikájában". Kis pihenővel még ki - ki elkölthette ajándékra a maradék pénzét.
Nagyváradon a Posticum Vendégházban szálltunk meg. Vacsora után esti városnézésre indultunk, felfedezve a város Ady járta helyeit, irodalmi vonatkozásait. Megcsodáltuk az esti kivilágításban is gyönyörűen renovált belvárost, melyet uniós beruházással hoztak rendbe.

Segesvár, esőben.


Segesvár, óratorony.

2017. május 26: Nagyvárad – Nagyszalonta – Debrecen - Veszprém A reggeli csomagolás után haza felé indultunk, kis kitérővel. Utunkat Nagyszalonta felé folytattuk. Megtekintettük Arany János szülőházát, majd megnéztük a "Csonka toronyban" a róla szóló kiállítást.
Útközben rövid pihenőre megálltunk Debrecenben. A tanulók megismerhették a "Nagytemplomot" és a város szépen felújított főterét. Megbeszéltük a "Nagytemplom" politikai szerepét is történelmünkben.
7 napos erdélyi körutazásunkat 19:30 órakor fejeztük be, értünk haza, Veszprémbe.Nagyvárad, Posticum.


Debrecen, Nagytemplom.


2017. május 26 - június 07.: Értékelő osztályfőnöki órák A kirándulás során feltett blog: http://deakiskola.blogspot.hu/ alapján, valamint néhány tanuló fotói alapján felelevenítették élményeiket. Mindenki elmondhatta tapasztalatait. Ezután az osztályfőnök értékelte e tanulók magatartását, kiemelve a jó és külön megemlítve a problémás konkrét magatartás formákat. Szerencsére kirívó problémák nem voltak, a kisebbeket pedig a helyszínen lekezeltük. A gyermekekkel beszélgetett a projekt vezetője is: "Mit gondoltok, mi volt a célja a pályázatot kiíró minisztériumnak ill. a kormánynak, hogy ilyen gálánsan támogatta az utazásotokat?" Ezzel a kérdéssel máris komolyabbra fordult a beszélgetés és jól tapintható volt, hogy a gyermekek nemzettudata, empátiája, szolidaritása sokat fejlődött az út során. Életre szóló élményekkel gazdagodtak. A tanóra végén írásban is kértünk egy rövid értékelést. Előkerültek az út során vezetett jegyzetek is, melyből egy "utószó"-t csatolunk is.


2017. június 07-én  élménybeszámolót tartottunk a 6. évfolyamosok számára. Ők is Erdélybe szeretnének utazni a következő tanévben. A kirándulás napjait felosztva az osztályok között a 7.a képviselője, majd a 7.b előadói és végül Novák Valéria 7.c osztályos tanuló élménybeszámolóit hallgathatták meg az érdeklődő tanulók és osztályfőnökeik.Köszönetet mondok valamennyi nevelőtársamnak, akik az út előkészítésében és lebonyolításában segítettek:
Fekete Marianna, Váradi Lászlóné, Dr. Pappné Borbély Gizella, Kersch Mária, Verő Györgyi, Horváth Szilárd, Nógrádi Ákos, Dr, Godzsáné Szabó Éva, Övegesné Kóber Zsuzsanna

Köszönjük az Emberi Erőforrás Minisztérium pályázati támogatását, mellyel lehetővé vált, hogy gyermekeink ekkora élményben részesülhettek!

Nagyné Kozma Ildikó
BaBaKo vezetője