Bem József megyei matematikaverseny
2019/2020

Tájékoztató

Versenykiírás 2019/2020-as tanév

A Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány a 2018/2020-as tanévben megrendezi a Bem József megyei matematikaversenyt. A körzeti és megyei fordulót írásbeli munka formájában bonyolítjuk le.

A verseny célja: A gyerekek képesek legyenek a szöveges feladatok megoldásai során gondolataikat lefordítani a matematika nyelvére, fejlõdjön logikus gondolkodásuk, s az így megszerzett képességeket kamatoztatni tudják további tanulmányaikban vagy akár az életük során más területeken is.

A verseny résztvevõi: Általános iskola 2-8. osztályos tanulói
A körzeti forduló idõpontja: 2020. január 9. csütörtök 14.00
A körzeti forduló helyszínei és a szervezõk elérhetõsége a KAPCSOLATOK menüpontban találhatók.
A helyszín kiválasztására az internetes nevezés során van lehetõség.
A verseny helyszínén a kezdés elõtt legalább 30 perccel kérjük a megjelenést!
A megyei döntõ idõpontja: 2020. február 6. csütörtök 15.00
Helyszíne: Deák Ferenc Általános Iskola, Veszprém, Aradi vértanúk útja 2.
A díjkiosztó idõpontja: 2020. február 20. csütörtök 15.00
Nevezési határidõ: 2019. december 20. péntek éjfélig
Nevezési díj: 300 Ft
Nevezés: Kizárólag a honlapon a REGISZTRÁCIÓ/NEVEZÉS menüpontban.
A nevezési díjat átutalással az
Unicredit Bank 10918001-00000047-73820001 számlaszámra vagy személyesen, legkésõbb a verseny napjáig (2020. január 9.) kérjük befizetni. Kérjük, számlaigényüket 2019. december 20.-ig jelezzék!

A verseny szabályai: A versenyen egyrészt kidolgozást igénylõ szöveges feladatokat, másrészt logikai fejtörõket, igaz-hamis kijelentéseket, keresztrejtvény, totó, találós kérdés típusú feladatokat kell megoldani. A teljes munkaidõ 2.,3. és 8. évfolyamon 45 perc, 4.-7. évfolyamon 60 perc. A feladatokat a feladatlapon oldják meg a gyerekek az utasításoknak megfelelõen.
A verseny feladatsorai és megoldásaik az egyes fordulók napján 23:00 órától lesznek elérhetõk a verseny honlapján.
Bármilyen írásos reklamációt 2019. január 13-án éjfélig tudunk figyelembe venni, melyeket a bemverseny@yahoo.com e-mail címre küldhetnek.

Ha a versenyen valaki nem tud megjelenni (betegség vagy egyéb hiányzás miatt) helyette a helyszínen nevezhet más, ugyanolyan évfolyamú tanuló (természetesen azonos iskolából). Nevezési díjat visszautalni azonban nem áll módunkban.

Pontozás: A javítási útmutatóban leírtak alapján. Természetesen más, a megoldókulcstól eltérõ, de helyes megoldást is elfogadunk. Azonos pontszám esetén a legmagasabb pontszámú feladatban elért pont számít, ha ez is megegyezik ,akkor a következõ magasabb pontszámú feladat dönt és így tovább. Ha minden feladat megegyezik, holtverseny akakul ki. A körzeti forduló eredményei várhatóan 2019. január 28-tól lesznek megtekinthetõk honlapunkon.
A DÖNTÕBE JUTOTT TANULÓK (1-30. HELYEZETT) A PONTJAIKAT TOVÁBBVISZIK A MEGYEI FORDULÓBA, MAJD AZ ITT ELÉRT PONTOK 1,25-ÖS SZORZÓVAL SÚLYOZOTTAN SZÁMÍTVA HOZZÁADÓDNAK A HOZOTT PONTOKHOZ ÍGY KAPJÁK MEG AZ ÖSSZPONTSZÁMOT, AMI ALAPJÁN KIALAKUL A VÉGSÕ SORREND
A megyei döntõ szabályai: A körzetekbõl beérkezõ feladatmegoldások összesítése után évfolyamonként az elsõ 30 helyezett kap meghívást a megyei döntõre, amelyen az elsõ fordulóhoz hasonló írásbeli feladatok várnak a versenyzõkre.

Díjazás: A megyei döntõn elért eredmények alapján az elsõ tíz helyezett tanuló és felkészítõ tanáraik részesülnek jutalomban.

Egyéb információk: honlapunkon és telefonon: 88/560-685