Étkezési kedvezmények


Az étkezési térítési díj kedvezményeinek igénybevétele jogosultság alapján történik, a jogosultságot igazolni kell. Kérjük az igazolásokat ( gyermek nevével, osztályával ellátott borítékban ) augusztus 25-ig szíveskedjenek leadni a portán vagy a gazdasági irodában.

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a gyermek számára:
 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
  szükséges igazolások:
 2. Nevelésbe vették
  szükséges igazolások:
Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50 %-os normatív kedvezményével kell biztosítani:
 1. Ha a tanuló olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek
  szükséges igazolások:
 2. Ha a tanuló tartósan beteg vagy fogyatékos
  szükséges igazolások:
Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe! A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. A szülőnek, gondviselőnek a gyermeket érintő mindennemű változásról 15 napon belül bejelentési kötelezettsége van.