Köszöntő


Üdvözlöm a Deák Ferenc Általános Iskola honlapján


Intézményünk nyolc évfolyamos általános iskola. Legfőbb célkitűzésünk, hogy biztos alapokon nyugvó, széles körű tudás megszerzését biztosítsuk a gyermekek számára. Mindezt olyan iskolai légkörben biztosítjuk, amit gyermekközpontúság jellemez, ahova szeretnek a gyerekek tartozni.

Tanulóink
osztályok közül választhatnak iskolánkban.

Tanítóink, tanáraink kiemelt feladatuknak tekintik azt, hogy tanulóink biztonságban, jól érezzék magukat iskolánkban.  Megtanuljanak helyesen, szépen írni, pontosan számolni, hagyományos módon szótagolva olvasni.  Második osztály első félévétől tanulhatnak a gyerekek idegen nyelvet (angol, német) játékos formában, kiscsoportokban. Felső tagozatban szakköri formában második idegen nyelvként olasz nyelv tanulására is van lehetőség.  Mindennapos testnevelést biztosítunk minden évfolyamon, illetve az úszás lehetőségét 2. és 3. évfolyamon.  Tanulóink tagozatainkon emelt óraszámban tanulják a matematika, informatika tantárgyakat, csoportbontás keretében.  Pedagógusaink arra törekszenek, hogy tanítványaink egyéni képességeit és az önálló tanulást szolgáló alapkészségeit fejlesszék.

Iskolánkban aktív, vidám diákélet jellemzi a mindennapokat, ahol a tanítási órák mellett színes, sokféle szabadidős tevékenység lehetőségét is biztosítjuk tanítványaink számára.

Számos sportkör (kézilabda, labdarúgás, röplabda, kosárlabda, atlétika, karate, tenisz, darts, aerobic), szakkör (dráma, kézműves,  néptánc, modern tánc,  klasszikus tánc, természetjáró, rajz, honismereti, szaktárgyi, honvédelmi) jellemzi iskolánk szabadidős tevékenységét.
Tanulóink részt vesznek az erdei iskola programban, amelynek keretén belül a Balaton-felvidék növény- és állatvilágával ismerkednek meg. Hetedik évfolyamos diákjaink hagyományosan Erdély nevezetességeit, látnivalóit fedezhetik fel.

A programok eredményes végrehajtásához többek között tágas tantermek, interaktív táblákkal ellátott szaktantermek, jelentős számítógéppark, 28 ezer kötetes könyvtár, internethálózat, tágas tornaterem, edzőterem, ebédlő, szabadtéri sportpálya, udvar biztosítja a feltételeket.

Büszkék vagyunk arra, hogy a városi megyei és országos tanulmányi, művészeti, sportversenyeken évről évre kiemelkedő eredményeket érnek el tanulóink, valamint a nyolcadik évfolyam befejezését követően biztosan teljesítik a felvételi követelményeket.

Szakmai munkaközösségeink irányításával számos területi, megyei, városi rendezvény, szaktárgyi verseny szervezői és házigazdái vagyunk.

Szülői közösségünk és az iskola együttműködése példaértékű a mindennapok során.

Köszönöm, hogy érdeklődésével megtisztelte a Deák iskolát. Amennyiben egy-egy területről részletesebben szeretne információt szerezni, kérem, tájékozódjon honlapunk kínálatából, vagy keressen bennünket személyesen.


 Tisztelettel:                    


igazgató